"Enter"a basıp içeriğe geçin

Beylikdüzü Vip Escort Koruma Hizmetleri

 

Beylikdüzü Vip Escort Koruma Hizmetleri Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri kapsamında yapılan risk analizlerine dayanarak, bu raporda belirlenen güvenlik risklerini ortadan kaldırabilecek veya en azından en aza indirmeyi amaçlayacak şekilde, güvenlik personelinin güvenlik yapısını, operasyonel faaliyetlerini ve iş tanımlarını içeren kapsamlı bir uygulama planı hazırlanır. Bu plan dahilinde;

Güvenlik hizmetinin verileceği yerin fiziki ve demografik yapısı

Güvenliği etkileyebilecek çevresel faktörler

Mevcut operasyonel durum ve uygulamalar

Genel risk değerlendirmesi

Bölgesel çalışma ve mevcut durumun değerlendirilmesi

Karşılaşılabilecek olası olaylar ve güvenlik riskleri

Karşılaşılabilecek olası olayların risk düzeyleri açısından analizi

Öneri ve öneriler gibi temel konular vardır.

Koruma ve Güvenlik Planları

Güvenlik danışmanlığı hizmetlerinin bir diğer unsuru olan 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu Yönetmeliği, özel güvenlik hizmeti verilen yerlerde koruma ve güvenlik planı örneği hazırlanarak 30 gün içinde Valiliğe teslim edilmesini düzenlemektedir.

Güvenlik danışmanlığı hizmeti veren firmamız, özel güvenlik hizmeti verilen yerlerde yasalara uygun olarak hazırlanması gereken bu planların oluşturulması sürecinde ilgililere gerekli teknik destek ve yardımı sağlamaktadır.

Madde 12 – Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir nüshasını otuz gün içinde valiliğe sunar. Valilik koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki eksikliklerin otuz gün içinde giderilmesini isteyebilir.

Beylikdüzü Vip Escort Koruma Hizmetleri Koruma ve Güvenlik Planına dahil edilmesi gereken zorunlu unsurlar:

Tesislerin veya alanların düzeni

Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası alınacak önlemler

Doğal gaz kaçağı ve yangına karşı alınacak önlemler ve önlemler

Elektrik kaçağı ve yangına karşı alınacak önlemler ve önlemler

Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve önlemler

Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve gidişat

Sabotaja karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler

Kolektif eylemlere karşı alınacak eylemin seyri

Beylikdüzü Vip Escort Koruma Hizmetleri Havalimanlarında ve limanlarda meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası alınacak önlemler

Kurumların, işyerlerinin, tesislerin ve alanların caddeler, sokaklar ve diğer yollarla bağlantısının bir taslağı

İlgili kurum, kuruluş ve genel kolluk kuvvetlerine başvurma prosedürleri

Kurum veya Kuruluşa Tahsis Edilen Güvenlik ve Silah Personel Çizelgesi

Güvenlik Hizmetleri Talimatı, Nokta ve Devriye yerleri ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Bilgileri

Bir cevap yazın